سلام من امروز این وب رو استرات زدم و به امید خدا ادامه میدم تا نمرات شما بشه بیست بیست